ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วันเปิด-ปิดทำการ มูลนิธิ สอวน. กรณีพิเศษ

วันเปิด-ปิดทำการ มูลนิธิ สอวน. กรณีพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19

เดือนมิถุนายน 2564 มูลนิธิ สอวน. จะเปิดทำการเฉพาะวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์