วันเปิด-ปิดทำการ มูลนิธิ สอวน. กรณีพิเศษ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างเนื่อง มูลนิธิ สอวน. ได้ปฏิบัติงานแบบ Work From Home ทำให้ไม่สามารถติดต่อ และสอบถามรายละเอียดต่างๆ ทางโทรศัพท์ได้ในช่วงนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ