ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วันเปิด-ปิดทำการ มูลนิธิ สอวน. กรณีพิเศษ

วันเปิด-ปิดทำการ มูลนิธิ สอวน. กรณีพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19  มูลนิธิ สอวน. ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2564