กำหนดการรับสมัครค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2564  มี 7 ศูนย์ ทั่วประเทศดังนี้

กำหนดการรับสมัคร ค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ที่

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. วันที่รับสมัคร

เว็บไซด์

1 มหาวิทยลัยทักษิณ 1 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2564 http://geography.huso.tsu.ac.th/
2 มหาวิทยลัยมหาสารคาม 1 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2564 http://human.msu.ac.th/igeomsu/
3 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 7 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 http://www.arts.chula.ac.th/~geography/tgeocu/
4 มหาวิทยลัยเชียงใหม่ 14 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2564 http://www.geo.soc.cmu.ac.th
5 มหาวิทยลัยศิลปากร 14 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2564 http://www.arts.su.ac.th/tgeosucenter/
6 มหาวิทยลัยบูรพา 14 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2564 http://geolympic.buu.ac.th/
7 มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ 21 มิถุนายน – 30กรกฎาคม 2564 http://geo.soc.ku.ac.th/
สอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 พร้อมกันทุกศูนย์