ค่าย สอวน.

กำหนดการรับสมัครค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2564  มี 7 ศูนย์ ทั่วประเทศดังนี้

กำหนดการรับสมัคร ค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ที่

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.

วันที่รับสมัคร

เว็บไซด์

1

มหาวิทยลัยทักษิณ

1 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2564

http://geography.huso.tsu.ac.th/

2

มหาวิทยลัยมหาสารคาม

1 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2564

http://human.msu.ac.th/igeomsu/

3

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

7 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564

http://www.arts.chula.ac.th/~geography/tgeocu/

4

มหาวิทยลัยเชียงใหม่

14 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2564

http://www.geo.soc.cmu.ac.th

5

มหาวิทยลัยศิลปากร

14 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2564

http://www.arts.su.ac.th/tgeosucenter/

6

มหาวิทยลัยบูรพา

14 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2564

http://geolympic.buu.ac.th/

7

มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์

21 มิถุนายน – 30กรกฎาคม 2564

http://geo.soc.ku.ac.th/

สอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 พร้อมกันทุกศูนย์