ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนฯ ไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 10-16 สิงหาคม 2564 ณ ประเทศตรุกี โดยเป็นการแข่งขันแบบออนไลน์