กำหนดการสอบ และข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกผู้แทนฯ iGeo 2021

กำหนดการสอบ และข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 (iGeo 2021) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564 การสอบแบบออนไลน์