ประกาศวันปิดทำการของมูลนิธิ สอวน. กรณีพิเศษ

ประกาศวันปิดทำการของมูลนิธิ สอวน. กรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 6-14 พฤษภาคม 2564 และจะเปิดทำการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564