ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่าน ค่าย 2 สสวท. ได้ยืนยันสิทธิ์ไประดับชาติปี 2564 เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่าน ค่าย 2 สสวท. ได้ยืนยันสิทธิ์ไประดับชาติปี 2564 เพิ่มเติม สาขาชีววิทยา ในจำนวน 1 คน