ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO ปี 2564

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) เป็นช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564