รายชื่อนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท. ได้ยืนยันสิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติ ปี 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท. ได้ยืนยันสิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติ ปี 2564