ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมนักเรียนรอบคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO แบบออนไลน์ผ่าน ZOOM

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมนักเรียนรอบคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO แบบออนไลน์ผ่าน ZOOM