ประกาศปรับเปลี่ยนการอบรมคัดเลือกผู้แทนฯ iGeo แบบออนไลน์ผ่าน ZOOM

มูลนิธิ สอวน. ขอแจ้งปรับเปลี่ยนการอบรมคัดเลือกผู้แทนฯ iGeo แบบออนไลน์ผ่าน ZOOM ระหว่างวันที่ 20 – 30 เมษายน 2564