ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน TESO ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ไปแข่งขัน TESO ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) ดังนี้