ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน TESO ครั้งที่ 1

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน TESO ครั้งที่ 1