ประกาศยืนยัน(ครั้งที่ 2)เพื่อเข้ารับการอบรมคัดเลือกเป็นผู้แทน iGeo 2021

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 (iGeo 2021) จำนวน 23 คน ดังนี้