ประกาศยืนยัน(ครั้งที่2)เพื่อเข้ารับการอบรมรอบคัดเลือกผู้แทนฯ ไปแข่งขัน IJSO ปี 2564

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศยืนยัน(ครั้งที่2)เพื่อเข้ารับการอบรมรอบคัดเลือกผู้แทนฯไปแข่งขัน IJSO ปี 2564