ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 ศูนย์ สอวน. กทม. ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 ศูนย์ สอวน. กทม. ปีการศึกษา 2563

วิชาชีววิทยา

วิชาคอมพิวเตอร์

วิชาเคมี

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาฟิสิกส์

**ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธ์ได้ถึงวันที่ 21 ก.พ. 64**