ค่าย สอวน.ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กำหนดวันประกาศผลการคัดเลือกค่าย 1 สอวน. ศูนย์ สอวน. กทม. ปีการศึกษา 2563

กำหนดวันประกาศผลการคัดเลือกค่าย 1 สอวน. ศูนย์ สอวน. กทม. ปีการศึกษา 2563