ประกาศวันปิดทำการของมูลนิธิ สอวน.

ประกาศวันปิดทำการของมูลนิธิ สอวน. เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศวันทำการในเดือนมกราคม 2564 คือ วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ส่วนในวัน อังคาร พุธ และ วันศุกร์ เป็นวันปิดทำการ