ประกาศคุณสมบัติเพิ่มเติมของนักเรียนที่จะรายงานตัวเพื่อเข้าค่ายคัดเลือกผู้แทนฯ iGeo ครั้งที่ 17 รอบที่ 2

ประกาศคุณสมบัติเพิ่มเติมของนักเรียนที่จะรายงานตัวเพื่อเข้าค่ายคัดเลือกผู้แทนฯ iGeo ครั้งที่ 17 รอบที่ 2