ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าค่ายคัดเลือกเป็นผู้แทนฯ iGeo ครั้งที่ 17 รอบที่ 2

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าค่ายคัดเลือกเป็นผู้แทนฯ iGeo ครั้งที่ 17 รอบที่ 2 จำนวน  37 คน ดังนี้