ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาฟิสิกส์ที่ สสวท.

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่าย สสวท. จำนวน 30 คน ดังนี้