ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเข้าค่าย 1 วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเข้าค่าย 1 วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเข้าค่าย 1 วิชาดาราศาสตร์ ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย