แนวปฏิบัติการเข้าสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ประจำปีการศึกษา 2563

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศแนวปฏิบัติการเข้าสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ประจำปีการศึกษา 2563