โครงการจัดอบรมครูภูมิศาสตร์โอลิมปิก วิชาภาคสนาม

มูลนิธิ สอวน.  ร่วมกับสพฐ. จะดำเนินการจัดอบรมครูภูมิศาสตร์โอลิมปิก วิชาภาคสนาม ระหว่างวันที่ 22 – 25 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ