โครงการอบรมครูศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ สพฐ. และสสวท. ร่วมกันจัดอบรมครูศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2563 โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จ.นนทบุรี

พิธีเปิดการอบรมครูวิทยากร สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์