เปลี่ยนแปลงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศเปลี่ยนแปลงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 เดิม 4-8 ธันวาคม 2563 เป็น 6-10 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา