สิทธิพิเศษนักเรียน 16th IJSO เข้าค่าย สอวน. ประจำปีการศึกษา 2563

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิพิเศษ16th IJSO เข้าค่าย สอวน. ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 11 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้