ผลการแข่งขัน IOAA 2019

ผลการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 ณ เมืองเคสเทลี ประเทศฮังการี ระหว่างวันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2562 ผู้แทนประเทศไทยคว้า 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ดังนี้

ผู้แทนประเทศไทยคว้า 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ดังนี้

1. นายวสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์             โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์              เหรียญเงิน
2. นายกษิดิศ จันทโรจวงศ์             โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย           เหรียญเงิน
3. นายธนดิศ เจริญรุจิจินต์            โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย           เหรียญเงิน
4. นายต้นกล้า ไข่มุกข์                   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์              เหรียญทองแดง
5. นายวิวิศน์ ชุติวิกัย                     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์              เหรียญทองแดง

อาจารย์ผู้คุมทีม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    หัวหน้าทีม 
2. ดร.ศุภชัย อาวิพันธุ์                                             สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รองหัวหน้าทีม

อาจารย์สังเกตการณ์
1. ดร.ธัญนันท์ ภูผาจง         โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โดยในปีนี้มีนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 254 คน จากประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 46 ประเทศ จำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 53 ทีม