ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ASC 2019

มูลนิธิ สอวน. ได้ดำเนินการอบรม และคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมกิจกรรม Asian Science Camp 2019 ณ เมืองซ่านโถว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 จำนวน 10 คน ดังนี้