ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนฯ ไปแข่งขัน IAO และ IOAA 2019

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ 12 ศูนย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IAO และ IOAA 2019 มีรายชื่อตามประกาศดังนี้