ประกาศสิทธิพิเศษนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท. เพื่อสอบคัดเลือก IJSO 2019