ประกาศสิทธิพิเศษนักเรียนที่เป็นผู้แทนฯ IMSO เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO 2019