โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

สิทธิพิเศษนักเรียนจากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO 2019 รอบที่ 2