สิทธิพิเศษนักเรียนจากการคัดเลือกผู้แทนฯ IJSO 2018 เพื่อสอบคัดเลือกผู้แทนฯ IESO 2019 รอบที่ 2