สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2567

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2567

รับนักเรียนที่ผ่านค่าย สอวน. และค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ  เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2567 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/