ผลการแข่งขันรแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (16th IESO)

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (16th IESO) ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และ รางวัลชมเชยระดับดี ดังนี้ 

  1. น.ส.อาคิรา รัตนาธาร   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา        รางวัลเหรียญเงิน, รางวัล Very Good Art in Earth Science, รางวัล Very Good Earth System Project, รางวัลเหรียญทองแดง National Team Field Investigation
  2. นายอติวิชญ์ วิชิตตระกูลถาวร   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย     รางวัลเหรียญทองแดง, รางวัล Good Art in Earth Science, รางวัล Good Earth System Project, รางวัลเหรียญทองแดง National Team Field Investigation
  3. นายวสุธันย์ วิศรุตมัย   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย       รางวัลเหรียญทองแดง, รางวัล Excellent Earth System Project, รางวัลเหรียญทองแดง National Team Field Investigation
  4. น.ส.พุฒิตา พุฒิโภคิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   รางวัลชมเชยระดับดี, รางวัล Very Good Earth System Project, รางวัลเหรียญทองแดง National Team Field Investigation

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

  1. ผศ.ดร.ปิยพงษ์ เชนร้าย                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หัวหน้า)
  2. ผศ.ดร.กรรณนิภา โมทนะเทศ        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รองหัวหน้าทีม)

อาจารย์สังเกตการณ์

  1. ผศ.ดร.ปริชาติ เวชยนต์               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. ดร.หทัยชนก วัฒนศักดิ์               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  3. ผศ.ดร.กฤติกา ตระกูลงาม           มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  4. อาจารย์วีรวุฒิ เทียนขาว             โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์