ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ SUSTAINERGY Clean Energy Hackathon for Excelling Youth in Science 2023

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ SUSTAINERGY Clean Energy Hackathon for Excelling Youth in Science 2023 ระหว่างวันที่ 9 – 14 มีนาคม 2566 ณ เมืองยาเฮล ประเทศอิสราเอล ตามประกาศแนบท้ายนี้