ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิต นักศึกษา เพื่อเป็นผู้ประเทศไทยไปร่วมโครงการ SUSTAINERGY Clean Energy Hackathon for Excelling Youth in Science 2023

มูลนิธิ สอวน. จะดำเนินการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ USTAINERGY Clean Energy Hackathon for Excelling Youth in Science 2023 ระหว่างวันที่ 9 – 14 มีนาคม 2565 จัดโดยประเทศอิสราเอล ดังนี้

ลิงค์การรับสมัคร