ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO ครั้งที่ 20 (IJSO 2023)

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ สพฐ. และ สสวท. จะรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20th IJSO) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ