เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกภาษาศาสตร์โอลิมปิก เป็นวันอาทิตย์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.