สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2566

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2566 นักเรียนที่สอบผ่านค่าย สอวน. และนักเรียนที่ผ่านค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลั

รายละเอียดแต่ละคณะ และกำหนดการ