ผลการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมวิชาฟิสิกส์ที่ สสวท.

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สสวท. จำนวน 28 คน ดังนี้