รายชื่อผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 (19th IOL)

รายชื่อผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 (19th IOL) ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2565 ณ เมืองแคสเซิลทาวน์ เกาะแมน (Isle of Man) ดังรายนามต่อไปนี้