ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมชีววิทยาที่ สสวท.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่าย สสวท. จำนวน 60 คน ดังนี้