ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน และโรงเรียนแสงทองวิทยา

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และโรงเรียนแสงทองวิทยา เพื่อเข้าค่ายอบรมรอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 รอบที่ 2 (19th IJSO) รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ในระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00 – 16.00 น. โดยมีรายชื่อตามเอกสารแนบ