สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่อบรมค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท.

มูลนิธิ สอวน. และ สสวท. ขอประกาศให้ทราบว่า นักเรียนที่อบรมค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านค่าย 2 มีสิทธิได้เข้าสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปี 2565 ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ อ่านรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ