ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th International Junior Science Olympiad 2022) ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบที่ 2 ดังข้อมูลด้านล่าง

หน้า 1/2
หน้า 2/2