ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการ Asian Science Camp 2022 รอบที่ 1

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการ Asian Science Camp 2022 รอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม. มีรายชื่อดังต่อไปนี้