เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดโครงการ ASC 2022 รอบที่ 1

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดโครงการ ASC 2022 รอบที่ 1 จากวันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นวันที่ 16 มีนาคม 2565