ประกาศเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนฯ IJSO 2022 รอบที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา

มูลนิธิ สอวน. ขอประกาศเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 รอบที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 จากโรงเรียงสตรีวิทยา เป็น โรงเรียนวัดราชาธิวาส