ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยขอนักเรียนที่จะสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 ไปตรวจ ATK ภายในวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2565